Ważna informacja - rozkłady zajęć na sem. zimowy 2023/2024

Szanowni Studenci!

Zgodnie z  Regulaminem studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zał. do Uchwały Nr XXIV-26.5/19 Senatu UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 r.) „§ 19  Szczegółowy rozkład, obsadę zajęć oraz wyznaczone godziny konsultacji prowadzących zajęcia podaje się do wiadomości studentom na tydzień przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego na stronie internetowej wydziału oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.”

Rozkłady zajęć zostaną zamieszczone w zakładce: STUDENT -> KSZTAŁCENIE -> ROZKŁADY ZAJĘĆ I HARMONOGRAMY ZJAZDÓW

 

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    18 września 2023