Warsztaty z debat oksfordzkich dla nauczycieli akademickich

Warsztaty skierowane są do nauczycieli akademickich chcących urozmaicić swoje zajęcia o element debaty rozumianej jako przestrzeń organizowana i rozwiązywania sporu, która umożliwia studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy merytorycznej, czasem wbrew ich poglądom, oraz kształtuje kompetencje retoryczno-erystyczne. Podsumowaniem warsztatów będzie wymiana dobrych praktyk w zakresie przygotowania i wykorzystania debaty w ramach programów zajęć.

 

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    29 marca 2022