Warsztaty fNIRS - prowadzenie diagnostyki i badań naukowych

9.10.2017 r. w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym na terenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbyły się warsztaty z zakresu prowadzenia diagnostyki i badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii fNIRS. Umożliwia ona m.in. bezinwazyjną analizę funkcjonowania mózgu (nawet u niemowląt) oraz w trakcie wykonywania skomplikowanych czynności. Uczestnikami wydarzenia byli pracownicy UMCS oraz innych ośrodków naukowych z Polski.

Uczestnicy warsztatów (autor zdjęcia: M.Chojak)

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, dzięki odbyły się warsztaty: Władzom i pracownikom Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, pracownikom Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, firmie Elmico Medical oraz firmie NIRX.

Dodatkowym efektem spotkania i dotychczasowej współpracy z ww. firmami jest nieodpłatne wypożyczenie pracownikom Wydziału sprzętu NIRS do celów badawczych. Sprzęt jest dostępny w Pracowni Narzędzi Diagnozy Pedagogicznej Zakładu Dydaktyki do 20.10.2017 r. (konieczny wcześniejszy kontakt z dr M.Chojak).

Koordynatorem działań z ramienia Wydziału była dr Małgorzata Chojak, a z ramienia firm – Marcin Matacz.

Prezentacja procedury badania, jako uczestnik Mateusz Markiewicz (autor zdjęcia: M. Chojak)

Głównie organizatorzy szkolenia (od lewej) Marcin Matacz, dr Małgorzata Chojak, Firat Sansal (autor zdjęcia: M.Chojak)

Studentka Anna Lewczyńska podczas badań w Pracowni Narzędzi Diagnozy Pedagogicznej (autor zdjęcia: M.Chojak)

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2017