Warsztaty ERC organizowane przez PAN i Oxford University oraz nowe konkursy ERC

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w warsztatach organizowanych przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Oxford University.

W dniach 14-15 września 2017 r. w Warszawie odbędzie się seria warsztatów dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych, w trakcie których uczestnicy przygotują się do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Podczas wydarzenia odbędą się konsultacje indywidualne dla osób uczestniczących w warsztatach. 

Granty ERC finansują przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Jedynym kryterium oceny jest doskonałość pomysłu naukowego i dorobku naukowca. Oferta kierowana jest do pracowników naukowych z całego świata, znajdujących się na każdym etapie kariery, zamierzających realizować granty na terenie Unii Europejskiej. Budżet pojedynczego projektu może sięgać nawet 3,5 miliona EUR. 

Rejestracji należy dokonać najpóźniej do 1 września 2017 r. 
Więcej informacji oraz program spotkania

Jednocześnie informujemy o nowo ogłoszonych konkursach ERC:

ERC Starting Grant – który umożliwia stworzenie pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego i osiągnięcie samodzielności naukowej. We wnioskach projektowych należy wykazać, że proponowane badania pomogą aplikantowi w uzyskaniu  ww. samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu. Konkurs jest skierowany  do początkujących, utalentowanych badaczy (od 2 do 7 lat po doktoracie). Granty  w wysokości do 1,5 mln euro są przyznawane na okres do 5 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Lider zespołu badawczego oraz jego członkowie mogą pochodzić z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Nabór wniosków trwa do 17 października. Więcej informacji

ERC Synergy Grant - to konkurs na projekty interdyscyplinarne, który jest skierowany do grupy (od 2 do 4) tzw. głównych badaczy (Principal Investigators - PI) oraz ich zespołów. O grant mogą się ubiegać naukowcy w każdym wieku i na dowolnym etapie rozwoju kariery. Finansowanie w wysokości do 10 mln euro (w niektórych przypadkach projekt może uzyskać dodatkowe 4 mln euro) przyznawane jest  na okres 6 lat. Wnioski można składać w dowolnej tematyce, trzeba w nich wykazać, że proponowane badania nie mogą zostać przeprowadzone przez jednego naukowca (PI). Należy uzasadnić potrzebę stworzenia zespołu i pokazać jego komplementarność. Termin składania wniosków upływa 14 listopada. Więcej informacji

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    22 sierpnia 2017