UWAGA STUDENCI INSTYTUTU PEDAGOGIKI

WYBÓR SEMINARIUM LICENCJACKIEGO I ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

UWAGA STUDENCI

W DNIACH 14 (08:00) - 15.01.2015r. (23:59)  ODBĘDZIE SIĘ WYBÓR SEMINARIUM LICENCJACKIEGO I ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH NA KAMPUSIE WPiP

PROPOZYCJE SEMINARIÓW I ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE WYDZIAŁU.

PROPOZYCJE SEMINARIÓW STUDIA DZIENNE

PROPOZYCJE ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

 

WYBÓR TYCH ZAJĘĆ ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(POZA KIERUNKIEM ANIMACJA KULTURY – WYBÓR TRADYCYJNY PRZY POMOCY OPIEKUNA ROKU ORAZ STUDIAMI NIESTACJONARNYMI – WYBÓR NA ZJAZDACH: 17-18.01 i 24-25.01).

 

WAŻNE

INFORMACJE WAŻNE PRZY WYBORZE FAKULTETÓW

1. Dolna granica liczebności każdego fakultetu wynosi 20 osób. Dane zajęcia fakultatywne zostaną uruchomione po ich wyborze przez przynajmniej 20 osób.
2. Istnieje możliwość przyjęcia studenta na zajęcia fakultatywne spoza listy, tylko w dwóch przypadkach:
2.1. Student nie zapisał się w ustalonym terminie na żaden fakultet – wymagana jest wówczas pisemna zgoda Z-cy Dyrektora Instytutu (doc. dr Ewa Kozak – Czyżewska)
2.2. Student chce zmienić tematykę fakultetu – wymagana jest pisemna zgoda Prowadzącego fakultet, na który uprzednio student się zapisał oraz zgoda nauczyciela akademickiego przyjmującego studenta na swój fakultet. Zmiany tematyki fakultetu, student po uzyskaniu zgody obu osób prowadzących, może dokonać zanim listy osób przyjętych na dany fakultet zostaną przekazane do Dziekanatu tj. do 28 lutego.

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2015