Uroczyste zakończenie V edycji Studiów podyplomowych w zakresie muzykoterapii

W 10 września 2023 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się uroczyste zakończenie V edycji Studiów podyplomowych w zakresie muzykoterapii. Świadectwa wręczył dziekan Wydziału dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS wraz z kierownikiem studiów dr hab. Krzysztofem Stachyrą. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami jednocześnie bardzo wysoko oceniając organizację a także poziom merytoryczny programu.

Program tych 3-semestralnych studiów opracowany został według wytycznych Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT), dzięki czemu spełnia najnowsze międzynarodowe standardy jakie obowiązują w najlepszych uczelniach kształcących muzykoterapeutów na świecie. Zajęcia prowadzone są przez najlepszą kadrę specjalistów z dziedziny muzykoterapii z Polski i zagranicy - pośród wykładowców są profesorowie z USA, Europy i Australii, z dużym doświadczeniem, zarówno klinicznym, jak i edukacyjnym.

W programie studiów obejmującym 405 godzin dydaktycznych znajdują się między innymi zajęcia z zakresu aktywnych i receptywnych form muzykoterapii, umiejętności improwizacji, pracy z osobami z różnymi zaburzeniami, superwizja, arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, wiedza z zakresu podstaw medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, etc. Bardzo dużo miejsca poświęca się działaniom praktycznym, zgodnie z założeniem, że absolwent studiów ma nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności do efektywnego prowadzenia muzykoterapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi problemami. Jednym z ważnych celów realizowanych na studiach jest holistyczny rozwój studentów. Dlatego w programie znajdują się m.in. zajęcia z psychoterapeutą, trening asertywności czy możliwości aktywne doświadczanie działań z zakresu różnych form terapii przez sztukę (arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, etc.). Od pierwszych zajęć skupiamy się także na budowaniu grupy tak aby słuchacze mogli się zintegrować, poczuć dobrze i bezpiecznie. Studia realizowane są we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Przez Sztukę, które m.in. pomaga w pozyskiwaniu gości zagranicznych i zajmuje się całą logistyką z tym związaną.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    15 września 2023