Uroczysta immatrykulacja studentów I-szych lat

Uroczysta immatrykulacja studentów I-szych lat studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i 5-letniech magisterskich

Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS odbędzie się w dniu 1 października 2014 r. w AULI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI i PSYCHOLOGII (ul. Narutowicza 12) wg następującego harmonogramu:

12.00 kierunki: pedagogika, praca socjalna i animacja kultury

Studenci  proszeni są o przybycie do Auli o godz. 11.15

14.00 kierunki: psychologia i pedagogika specjalna

Studenci  proszeni są o przybycie do Auli o godz. 13.15

 

Obowiązuje strój uroczysty

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2014