Uroczysta immatrykulacja studentów I roku

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku
studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie,
odbędzie się w dniu 1 października 2021 r.  o godz. 11.30 w auli budynku Instytutu Psychologii mieszczącego się przy ul. Głębokiej 45.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w  uroczystości mogą  wziąć udział  tylko przedstawiciele danego kierunku, do których zostały wysłane zaproszenia mailowe. Dla pozostałych studentów immatrykulowanych zostanie zorganizowana transmisja on-line (link zostanie wysłany na adresy mailowe).

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    30 września 2021