Tymczasowy kontakt - Instytut Pedagogiki Wydział Pedagogiki i Psychologii

Tymczasowy kontakt (od 11.12.2021)
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Administracja – Władze - Dziekanat Wydziału
ul. Głęboka 45

Dziekan Wydziału
Dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS  p.B.1.09
tel. 81 537 25 42

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
Dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS p.B.1.09
tel. 81 537 60 59

Prodziekan ds. studenckich p.B.4.05
dr Beata Daniluk tel. 81 537 60 94

Prodziekan ds. jakości kształcenia p.B.4.05
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent tel. 81 537 60 94

Kierownik ds. administracji p.B.3.20
mgr Mariola Granda  kontakt mailowy lub poprzez asystenta dziekana

Asystent Dziekana p. B.1.09
mgr Jolanta Misiur tel. 81 537 25 42

Asystent Dyrektora Instytutu Pedagogiki p. B.1.09
mgr Izabela Przebierowska  tel. 81 537 60 59

Asystent Dyrektora Instytutu Psychologii p.B.1.09
mgr Bożena Kąkol  tel. 81 537 60 57

Stanowisko ds. badań i komercjalizacji p.B.1.09
mgr Barbara Sioma tel. 81 537 25 41

Stanowisko ds. promocji i informacji p.B.3.17
mgr Aneta Gęba tel. 81 537 25 43

Stanowiska ds. finansowych i zamówień publicznych p.B.3.18 tel.537 25 32
mgr inż. Ewa Sobieszek  
mgr Ewa Łyczkowska

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia p. B.3.17
tel.537 25 43
mgr Beata Białek-Boczek 
mgr Aneta Gęba
Barbara Niedzielska

Stanowiska ds. obsługi studenta i świadczeń socjalnych ( tymczasowo) p.B.3.18 tel.537 25 32
mgr inż. Ireneusz Borowski
mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur

Stanowiska ds. obsługi studenta p.B.3.17  tel. 537 25 34
mgr Izabela Jonik
mgr inż. Marta Tyziniec
mgr Elżbieta Skwirczyńska

Stanowiska ds. obsługi studenta p.B.3.19
mgr Katarzyna Kwiatkowska tel.81 537 60 68
Halina Lorenc tel.81 537 25 40
mgr Maria Chroń tel. 537 25 40

Podane kontakty będą aktualne do momentu uruchomienia systemów w nowym budynku Wydziału przy ul. Głębokiej 43

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    23 lutego 2022