Trzecia edycja projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki”

Miasto Lublin stawia na edukację przedsiębiorczości od najmłodszych lat

Rozpoczyna się kolejna, trzecia edycja projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki”. Jego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie wśród dzieci tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej. Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki” jest innowacyjny w skali całego kraju. Uczestnicy projektu – dzieci w wieku 6-10 lat – mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym tzw. kompetencje miękkie, m.in. umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wiarę we własne możliwości, kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć.

- „Przedsiębiorcze Dzieciaki” to projekt bardzo wartościowy i ważny – jest wspaniałym przykładem nauki poprzez zabawę. Poznawanie nowych, ciekawych zagadnień, związanych z gospodarką miasta i szeroko rozumianą przedsiębiorczością oraz odkrywanie możliwości, jakie w kwestiach zawodowych daje Lublin, aktywizuje dzieci od najmłodszych lat i sprawia, że w kreatywny sposób podchodzą do wyboru przyszłej ścieżki edukacji, dzięki czemu po jej zakończeniu pewniej wkroczą na rynek pracy. Wycieczki do lubelskich firm oraz zakładów produkcyjnych to nie tylko rozrywka i możliwość poznania nieznanego dotąd świata – to również cenna lekcja dla dzieci, które w przyszłości staną się pracownikami i pracodawcami, i z pewnością wykorzystają w praktyce poznane mechanizmy biznesowe i nabyte umiejętności interpersonalne - mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt jest realizowany we współpracy z lubelskimi firmami oraz przedstawicielami przemysłów kreatywnych. W 2021 r. udział wzięło w nim 370 dzieci z 15 placówek oświatowych z Lublina, 23 nauczycieli oraz 26 studentów. Zostało przeprowadzonych 60 godzin zajęć lekcyjnych, zorganizowano 35 wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach oraz spędzono ponad 40 godzin w halach produkcyjnych, gdzie dzieci na własne oczy mogły zobaczyć proces przygotowywania kultowych, lubelskich produktów lub przekonać się, jak wygląda praca na różnych stanowiskach. Jednak projekt to nie tylko liczby – to przede wszystkim niekończące się pomysły biznesowe i rozwój kreatywności, która w przyszłości przełoży się na rosnący poziom przedsiębiorczości wśród młodzieży i absolwentów wkraczających na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

31 stycznia ruszyła rekrutacja do tegorocznej edycji projektu, która, podobnie jak poprzednia, ze względu na trwającą pandemię, zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej, z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego. Projekt będzie trwał od stycznia do czerwca 2022 r.

Do projektu przystąpić mogą placówki oświatowe, firmy prowadzące działalność na terenie miasta Lublin oraz przedstawiciele przemysłów kreatywnych, dla których równie ważne, jak dla organizatorów, jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci od najmłodszych lat.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://gospodarczy.lublin.eu/

Kontakt dla firm:

Paulina Dmochowska
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 35
mail: pdmochowska@lublin.eu

Kontakt dla placówek oświatowych:

Małgorzata Chojak
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
mail: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    31 stycznia 2022