Szkolenie „Alternatywne formy komunikacji”

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS zaprasza studentów, doktorantów i pracowników zainteresowanych tematyką komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami do udziału w szkoleniu „Alternatywne formy komunikacji”.

Prowadzący: Maria Kochaniec - pedagog, terapeuta, edukator;

Grupa docelowa: studenci, doktoranci i pracownicy zainteresowani tematyką komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami;

Liczba uczestników: 12-15

Termin: 23 maja 2019 r. (czwartek)

Czas trwania warsztatów: 4 godz. (godz. 16:00-20:00);

Miejsce warsztatów: Dom Studenta BABILON, ul. Radziszewskiego 17, sala nr 116, I piętro;

Opis i cele szkolenia:

Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, z niepełnosprawnością sprzężoną.
Szczególnie zapraszamy studentów i doktorantów pedagogiki specjalnej, psychologii.

Program szkolenia:

 • Co to jest AAC?
 • Kto może z nich korzystać?
 • Jak zacząć pracę z różnymi grupami niepełnosprawnych?
 • Czy AAC hamuje mowę?
 • Czy AAC jest tylko dla niemówiących?
 • Jakie zestawy symboli i gestów dostępne są w Polsce?
 • Jak dobrać symbole dla konkretnego użytkownika (Piktogramy, symbole PCS, Makaton, symbole Blissa, gesty i inne)?
 • Jak planować terapię z użyciem komunikacji wspomagającej?
 • Jak formułować cele terapii komunikacji?

Po zakończeniu warsztatów, możliwa indywidualna konsultacja z prowadzącą.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o ukończeniu warsztatu.

Organizator:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studenta BABILON
ul. Radziszewskiego 17/9, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90

Szkolenie „Alternatywne formy komunikacji”

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.

  Aktualności

  Data dodania
  17 maja 2019