Sukces dr Małgorzaty Kuśpit

Z przyjemnością informujemy, iż Pani Prodziekan Małgorzata Kuśpit otrzymała nagrodę zespołową III stopnia przyznaną przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagroda została przyznana Autorom publikacji "Konflikt społeczny
w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane zagadnienia".  

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2016