Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Stypendium

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dla studentów na rok akademicki 2020/2021

STUDENCI Wydziału Pedagogiki i Psychologii zainteresowani uzyskaniem Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia proszeni są o składanie wniosków w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2020 roku na aktualnie obowiązujących formularzach.

Wszelkie informacje i procedury dostępne są na stronie UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego,92245.chtm

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    31 sierpnia 2020