Studiuj w Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

To pierwsze i największe tego typu wydarzenie skierowane do kandydatów na studia zarówno z województwa lubelskiego, jak i całej Polski. Uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję przekonać się, jak studiuje się w Lublinie oraz dlaczego warto stać się częścią lubelskiej społeczności akademickiej.

W ramach wydarzenia Urząd Miasta Lublin oraz lubelskie uczelnie – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanych oraz Lubelska Akademia WSEI zaprezentują własny program atrakcji, który ukaże potencjał akademicki miasta oraz poszczególnych uczelni. Wydarzenie to będzie świetną okazją do zapoznania uczniów z praktycznym wymiarem studiów i możliwościami wszechstronnego rozwoju studentów na poszczególnych uczelniach. Będzie to również wspaniała okazja do zapoznania się z możliwościami rozwoju, jakie daje Lublin – Europejska Stolica Młodzieży.

Podczas eventu zostanie przybliżona oferta edukacyjna lubelskiego środowiska akademickiego, gdzie pracownicy poszczególnych uczelni przybliżą kandydatom na studia przebieg procesu rekrutacyjnego i wymagania stawiane przed maturzystami w nadchodzącej rekrutacji na studia. Uczniowie wszystkich klas szkół średnich będą mogli spotkać się ze studentami zaangażowanymi w działalność wielu kół naukowych oraz organizacji studenckich, w tym międzynarodowych, działających na terenie Lublina.

W ramach wydarzenia uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w atrakcjach towarzyszących, mających na celu zapoznanie ich z potencjałem turystycznym, kulturalnym i ekonomicznym miasta, takich jak wycieczki z przewodnikiem po Lublinie czy przejazd z przewodnikiem do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    16 marca 2023