Sprawozdanie z seminarium „Responsywność w terapii dziecka z autyzmem"

W dniu 14 października 2016 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się seminarium poświęcone problematyce spektrum autyzmu, w szczególności responsywności w terapii. Seminarium zorganizowała dr Anna Prokopiak z Zakładu Psychopedagogiki Specjalnej.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pedagogiki od kilku lat w sposób szczególny zajmują się problematyką dotyczącą wsparcia środowiska osób
z autyzmem. Od dwóch lat w ramach pedagogiki specjalnej jest prowadzony kierunek studiów Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, od czterech są realizowane kolejne edycje studiów podyplomowych dotyczące diagnozy, terapii i edukacji osób
z autyzmem. W kolejnych latach gościliśmy na Wydziale wielu znakomitych gości. Między innymi z wykładami byli u nas: profesor Marion Hersh, dr Peter Szmidt czy Raun Kaufman - najlepsi self-adwokaci środowiska osób z autyzmem. W kwietniu ubiegłego roku wykłady na Wydziale prowadził Jake Greenspana z The Greenspan Floortime Approach z USA prezentując podejście DIR/Floortime.

W kwietniu bieżącego roku gościliśmy, oprócz wspomnianego Raun’a Kaufman’a, pana profesora Tadeusza Gałkowskiego, pierwszego polskiego psychologa badającego dzieci z autyzmem oraz dr Joannę Kwasiborską-Dudek  z Uniwersytetu Warszawskiego prezentującą Early Start Denver Model (Metoda Wczesnego Startu) dla małych dzieci z autyzmem.

Spotkanie „Responsywność w terapii dziecka z autyzmem” wpisało się zatem w cykl różnorodnych działań. Prelegentami tego seminarium byli:

  • Eric de Labarthe, współtwórca i instruktor Metody 3i z Autisme Espoir Vers l’École (AEVE), Francja
  • dr Simon Procter, dyrektor programu kształcenia muzykoterapeutów w Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie, Wielka Brytania
  • Urszula Srzednicka, terapeuta i superwizor metody wideotreningu komunikacji z Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom,  Kraków
  • Kamil Lodziński ze Specjalnej Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum "Zakątek" w Poznaniu prezentujący metodę The Grouth through Play System.

Podczas seminarium szukano odpowiedzi na pytanie czy, a potem, jak być responsywnym w pracy z dzieckiem z autyzmem. Osoba jest responsywna w kontakcie z drugą osobą, jeżeli jej zachowanie i wypowiadane słowa stanowią odpowiedź na działania partnera – responsywność [od (ang.) response, (franc.) réponse] – to odpowiedź. Zarówno bowiem język oraz kompetencje społeczne i emocjonalne każde dziecko zdobywa przez więź z drugim człowiekiem opartą na emocjonalnie znaczących wymianach. Terapeuta czy rodzic gotowy do interakcji musi być bardzo uważny, aby dostrzec każdy moment, w którym dziecko gotowe jest do kontaktu. Wymaga to szczególnej uwagi i specjalnych warunków, swoistych kompetencji, których uczestnicy doświadczali podczas przygotowanych przez prelegentów warsztatów kończących obrady.

Dr hab. Anna Dudak, dr Anna Prokopiak

Autor: Karolina Kubera

dr Simon Procter

Autor: Karolina Kubera

Kamil Lodziński

Autor: Karolina Kubera

Eric de Labarthe

Autor: Karolina Kubera

Urszula Strzednicka

Autor: Karolina Kubera

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2016