Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi

W dniu 17 października 2022 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyło się spotkanie reprezentantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz interesariuszy zewnętrznych. Przybyłych gości przywitał Pan Dziekan Wydziału dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS, Pani Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent prof. UMCS oraz Pani dr Małgorzata Chojak pełniąca funkcję Koordynatora Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym.

Pan Dziekan Wydziału dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS podziękował interesariuszom zewnętrznym za dotychczasową współpracę. Następnie przedstawił działalność Wydziału w ubiegłym roku akademickim, w tym budowę oraz przenosiny do nowej siedziby przy ul. Głębokiej. Omówił także plany na aktualny rok akademicki 2022/2023, zbliżającą się akredytację oraz  przygotowania do 50-lecia Wydziału, które przypada na rok 2023. Przedstawił różne formy uczczenia tej rocznicy i zachęcił interesariuszy do aktywnego udziału w obchodach.

Pani dr Małgorzata Chojak przedstawiła dotychczasowe formy i obszary współpracy z interesariuszami oraz wskazała, że Wydział współpracuje z ponad 90 różnymi instytucjami, placówkami i podmiotami nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele zaproszonych instytucji  otrzymali pisemne podziękowania. Zebrani goście mieli także możliwość zwiedzania naszego nowego budynku (fotorelacja).

Po spotkaniu panelowym, w którym wzięli udział przedstawiciele 27 współpracujących podmiotów odbyły się spotkania w poszczególnych katedrach, na których omówiono dotychczasową współpracę oraz wspólnie zaplanowane działania na obecny rok akademicki 2022/2023.

                                                                      dr. Ewa Trojanowska
                                                                      Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej 

Zdjęcia: Błażej Pasternak student kierunku Animacja Kultury

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    8 listopada 2022