Spotkanie autorskie z Prof. dr. hab. Bogusławem Śliwerskim

20 stycznia 2014 r. w Instytucie Pedagogiki UMCS odbyło się spotkanie autorskie Prof. Bogusława Śliwerskiego, poświecone promocji książki pt. „Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu”.

W spotkaniu wzięły udział władze dziekańskie, pracownicy oraz studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Po powitaniu gościa przez Dziekana Wydziału Prof. Ryszarda Berę dalszą część spotkania poprowadziła dr Danuta Wosik-Kawala. Przedstawiła ona sylwetkę naukową Prof. Bogusława Śliwerskiego, a następnie „oddała głos” Panu Profesorowi.

Nasz Gość niezwykle interesująco opowiadał o kolejnych krokach swej trudnej drogi zawodowej oraz dotychczasowym dorobku naukowym, w tym o ostatnio wydanej, promowanej książce.

Atmosfera spotkania była uroczysta i jednocześnie bardzo przyjazna. Pan Profesor udzielił uczestnikom spotkania odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej polityki oświatowej państwa, a na zakończenie podpisywał książki autorskie.

Mamy nadzieję na kolejne spotkania z Mistrzami Pióra.

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2014