Seminarium naukowo-dydaktyczne pt. „Starość zaczyna się wtedy, kiedy miejsce marzeń zajmują wspomnienia - młodzież o starości”.

W dn. 07.11.2017 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej, którego opiekunem naukowym jest dr. hab. M. Czechowska-Bieluga.

zdjęcie Marta Gonczarewicz i Aleksandra Andrzejewska

Wydarzenie pt. „Starość zaczyna się wtedy, kiedy miejsce marzeń zajmują wspomnienia - młodzież o starości” miało charakter naukowo-dydaktyczny. W ramach spotkania zorganizowano wykłady z ekspertami podejmującymi problematykę jakości życia osób starszych oraz praktykami. Gośćmi seminarium byli między innymi: Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii  UMCS prof. zw. dr. hab. J. Kirenko, Prodziekan ds. Studenckich  dr. M. Kuśpit, Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej dr. hab. A. Kanios, prof. nadzw., oraz dr. H. Kachaniuk, mgr A. Herman a także Studenci.

Podczas seminarium studenci Koła Naukowego Pracy Socjalnej przedstawili raport z przeprowadzonej diagnozy postaw społecznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec osób starszych w Lublinie. Badania odbyły się w ramach projektu współfinansowanego ze środków z Grantu Władz Rektorskich UMCS w Lublinie na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

Spotkanie zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej pozwoliło na dostrzeżenie w zjawisku starzenia się wielu pozytywnych stron. Wyniki badań własnych studentów ujawniły, że stosunek uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec osób starszych znacząco się różni od panujących aktualnie stereotypów. Młodzież wykazała się zrozumieniem, empatią i ciepłem w stosunku do osób w wieku podeszłym. Ożywiona dyskusja prowadzona podczas seminarium, a także zaangażowanie studentów w działania na rzecz seniorów pozwalają sądzić, tego typu inicjatywy będą podejmowane cyklicznie.

 

Martyna Stajek, Agata Dziedzic

Praca socjalna 3 rok, 1O

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2017