Seminarium naukowo-dydaktyczne

„Starość zaczyna się wtedy, kiedy miejsce marzeń zajmują wspomnienia – młodzież o starości” 7 listopada 2017 r.

Program seminarium

 

11.15 – 11.30      Rozpoczęcie seminarium

11.30 - 13.00       Dr Hanna Kachaniuk „Jacy możemy być w starości? - postawy wobec Starości”

13.00 - 13.45       Mgr Aleksander Herman „Praca z osobami starszymi - teoria i praktyka”

13.45 - 14.15       Studenci z Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej „Diagnoza postaw społecznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec osób starszych w Lublinie”

14.15 – 14.30      Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 

Serdecznie zapraszamy

 

Miejsce

Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie

Ul. Narutowicza 12

Sala 52

 

Organizatorzy wydarzenia: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2017