Ruszyła Akademia Przedsiębiorczości UMCS

Z początkiem nowego roku akademickiego, na naszym Uniwersytecie wystartował projekt pod nazwą „Akademia Przedsiębiorczości UMCS”. Jest to nowatorski program kreowania przedsiębiorczości akademickiej, ukierunkowany na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS.

Akademia skierowana jest do osób, które interesują się przedsiębiorczością oraz chcą rozwijać swoje kompetencje biznesowe i przywódcze, niezbędne do prowadzenia własnej firmy. 

Dzięki Akademii Przedsiębiorczości studenci i doktoranci ze wszystkich Wydziałów oraz pracownicy i absolwenci naszego Uniwersytetu będą mieli możliwość:

 • zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
 • rozwinięcia kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania własnej firmy: począwszy od tworzenia i testowania pomysłu, kreowania modelu biznesowego, uzyskiwania dofinansowania, pozyskiwania pierwszych klientów, tworzenia strategii marketingowej, po zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, 
 • poznania własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju,
 • rozwoju kompetencji miękkich, w tym szeroko pojętych kompetencji przywódczych,
 • skorzystania z interaktywnych narzędzi wspierających rozwój umiejętności menadżerskich,
 • zbudowania sieci przydatnych kontaktów biznesowych,
 • poznania lubelskiego ekosystemu startupowego,
 • udziału w interdyscyplinarnych projektach biznesowych.

W ramach Akademii Przedsiebiorczości UMCS realizowane są różnorodne formy wsparcia rozwoju kompetencji przedsiębiorczych, w tym:

W listopadzie br. rozpoczą się warsztaty w ramach pierwszej edycji Akademii Biznesu UMCS. Szkolenia odbywać się będą w dniach 17, 18, 24 i 25 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje o warsztatach >>

Warsztaty ogólnorozwojowe w ramach pierwszej edycji Akademii Liderów UMCS rozpoczną sie w grudniu. Szczegłówe informacje o warsztatach ogólnorozwojowych >>

Więcej informacji na temat projetu Akademia Przedsiębiorczości UMCS: www.akademia.umcs.pl

 

  Aktualności

  Data dodania
  18 października 2017