ROK/365 DNI Z KOŁEM NAUKOWYM PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW ZABAWY UMCS

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprezentować pierwszy numer czasopisma Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy Rok/365 Dni z Kołem Naukowym Pedagogów i Animatorów Zabawy. Czasopismo  powstało z potrzeb Naszych serc i wdzięczności za dobro, które spotkało Nasze Koło w bieżącym roku akademickim. Wiele ciekawych przedsięwzięć udało Nam się zrealizować wspólnymi siłami, dlatego też chcemy celebrować te wszystkie małe i duże sukcesy.
W pierwszym numerze naszego czasopisma przedstawiamy ludzi, którzy tworzą nasze Koło i bez których wszystkie te działania nie byłyby możliwe. W czasopiśmie  znajduje się również wiele wartych przeczytania artykułów przygotowanych przez wszystkie Sekcje naszego Koła.
Z radością prezentujemy owoc Naszej pracy i dziękujemy za okazane wsparcie.

Członkowie Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy

Załącznik:

Pierwszy numer czasopisma

     Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    1 lipca 2022