Relacja z wykładu prof. J. Brzezińskiego

Dnia 05.04.2017r. o godz. 12,00 w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii odbył się wykład prof. zw. dr hab. Jerzego Brzezińskiego pt: „Cztery konteksty badań eksperymentalnych w naukach społecznych”. Tematyka wykładu dotyczyła zagadnień metodologicznych i proceduralnych w badaniach psychologicznych i naukach pokrewnych.

Profesor Brzeziński podkreślał między innymi ważność teorii w badaniach empirycznych, poruszył kwestie powinności psychologa jako badacza oraz kontekst kulturowy i etyczny badań. Omówił także zagrożenia stojące przed współczesnymi badaczami zjawisk społecznych oraz przykłady nadużyć w nauce (sztuczne namnażanie dorobku naukowego, ghostwriting, guest authorship, p-hacking, harking).

    Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2017