Relacja z I Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego

W dniach 22-23 maja 2017 roku w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Metodyczne, którego tematem przewodnim były Innowacje w Edukacji. Organizatorami dwudniowego Sympozjum były Władze Dziekańskie Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz pracownicy Zakładu Dydaktyki.

Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem przez: Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Jego Magnificencję prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego; Prezydenta Miasta Lublina – Pana Krzysztofa Żuka; Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Sławomira Sosnowskiego oraz patronatem medialnym przez: Telewizję Polską Lublin, Telewizję UMCS, Polskie Radio Lublin oraz Radio Centrum.

Otwarcia Sympozjum dokonali: dr hab. Alina Orłowska - prof. nadzw. UMCS, Prorektor ds. Kształcenia oraz prof. dr hab. Janusz Kirenko - Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Sympozjum adresowane było do dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli, innych placówek edukacyjnych oraz osób zainteresowanych zastosowaniem nowych rozwiązań w kształceniu dzieci. Program obejmował  wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów z Polski i zagranicy. W gronie gości zagranicznych byli: doc. Bernadet Tijnagel-Schoenaker, nauczyciel akademicki z Holandii; dr Božena Švábova, nauczyciel akademicki ze Słowacji,  dr Pauli Sarsama, nauczyciel akademicki z Finlandii;  Nadja Dudnyk, nauczyciel akademicki z Ukrainy, Eva Bækkel, właścicielka, dyrektorka i nauczycielka przedszkola Montessori z Norwegii oraz Ramesh  Bhandari, nauczyciel międzynarodowego przedszkola z Norwegii. Polscy prelegenci to: dr Mirosław Dąbrowski z Uniwersytetu Warszawskiego; mgr Ewa Olejnik i dr Grażyna Troszyńska, z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz pracownicy Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS: dr Zofia Maleszyk, dr Renata Stawinoga oraz dr Małgorzata Chojak.  

Myśl przewodnią sympozjum stanowiło wykreowanie platformy porozumienia teoretyków i praktyków w kwestii dotyczącej nowoczesnej, a zarazem efektywnej edukacji, poprzez prezentację opinii, badań naukowych, wymianę poglądów ukazujących istotę, miejsce i znaczenie innowacji w edukacji, jak również nawiązanie bliskich kontaktów z osobami reprezentującymi różne instytucje oświatowe w Polsce i za granicą.

Szukano odpowiedzi na pytania:

- Jak i czego nauczać w XXI wieku, aby nadążyć za zmieniającymi się oczekiwaniami, jakie stawia współczesny świat?

- Na czym polega ewolucja intelektualnych potrzeb młodego pokolenia?

- Dokąd sięgają mury współczesnej szkoły?

- Jakie miejsce zajmują w niej filozofowie, matematycy, artyści, teolodzy, informatycy, pedagodzy, psychologowie, architekci oraz inni  eksperci wybranych obszarów funkcjonowania człowieka?

Obrady uświetnił koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.

W części podsumowującej, Uczestnicy Sympozjum zgłosili potrzebę  kontynuowania tego typu  wydarzenia w  kolejnych latach.

 

                                                                                 Przewodnicząca Sympozjum

 dr hab. Teresa Parczewska

 

 

od lewej: dr hab. Teresa Parczewska, dr hab. Alina Orłowska prof.

nadzw. UMCS, prof. dr hab. Janusz Kirenko

 

nauczycielki przedszkoli i szkół w trakcie zajęć warsztatowych

 

 

od lewej: dr Božena Švábova, doc. Bernadet Tijnagel-Schoenaker, dr hab.
Urszula Oszwa, dr hab. Teresa Parczewska, Eva Bækkel, dr hab. Beata Bednarczuk,Pauli Sarsama 

 

od lewej: dr hab. Teresa Parczewska, dr Krystyna Kusiak, doc. Nadja
Dudnyk, dr Bernardyna Ceglińska, dr Zofia Maleszyk

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2017