REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Psychologii (Wydz. PiP), mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2020/21 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    20 lutego 2020