Przypomnienie o konieczności archiwizacji kursów realizowanych w systemie zdalnym

Szanowni Państwo, Pracownicy Wydziału

Przypominam o konieczności archiwizacji kursów realizowanych w systemie zdalnym, stanowi to podstawę rozliczenia zajęć, a także dokumentację efektów uczenia się dla potrzeb komisji akredytacyjnych. Pełna treść komunikatu wraz z podstawową instrukcją znajduje się na stronie naszego Wydziału:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0212/143830-archiwizacja-kursow-na-wirtualnym-kampusie.pdf

Jednocześnie zachęcam do udziału w Webinarium organizowanym przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia UMCS:

ZAKOŃCZENIE SEMESTRU NA WIRTUALNYM KAMPUSIE (archiwizacja kursów, egzaminów, zachowanie prac i innych aktywności studentów,wydruki testów, eksport ocen do systemu USOS)

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,webinarium-zakonczenie-semestru-na-wirtualnym-kampusie,103559.chtm


dr hab. Andrzej Różański, profesor UMCS
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

 

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    14 czerwca 2021