Przyjazny Uniwersytet UMCS

Szanowni Państwo,

w tym roku akademickim ruszyła ósma edycja projektu Przyjazny Uniwersytet UMCS, który dotyczy kwestii zdrowia psychicznego w przestrzeni akademickiej.

W semestrze letnim można skorzystać ze spotkań filmowo-dyskusyjnych (PsychoKino), warsztatów psychoedukacyjnych, spotkań z psychiatrą i osobą z doświadczeniem kryzysu psychicznego - kawiarenki i wykładów interakcyjnych.

Spotkania te mają na celu przybliżanie problematyki zdrowia psychicznego, jakości komunikacji i higieny psychicznej, uwrażliwianie na problemy osób doświadczających trudności w tej sferze i budowanie wspierającej społeczności uczelnianej.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,8042,mozliwosci-skorzystania-z-dzialan-projektowych-w-semestrze-letnim,128831.chtm

Projekt Przyjazny Uniwersytet jest realizowany od 2013 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego (w ramach Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów) oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    15 marca 2023