Projekt ,,Podziel się własnym doświadczeniem – metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym”

Laur akademicki i wyróżnienie dla pracowników i studentów naszego Wydziału

Z wielką radością i dumą informujemy, że w ramach Gali Laurów Uniwersyteckich Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny wyróżniono projekt ,,Podziel się własnym doświadczeniem – metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym” realizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie. W związku z tym nasze wykładowczynie – dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni oraz dr Małgorzata Gulip, na uroczystym spotkaniu, które miało miejsce 06 grudnia 2021 r., otrzymały z rąk Pani Prorektor prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej listy gratulacyjne jako wyraz uznania za zaangażowanie w projekt.

Na tej samej uroczystości Studenci Koła Naukowego Psychologii „Adesse” wraz z opiekunem dr Justyną Gerłowską otrzymali podziękowania od władz Uczelni za zaangażowanie w organizację projektu „Tydzień Mózgu # Maria Myśli. Projekt ten został nominowany do wyróżnienia w ramach Gali Laurów Uniwersyteckich Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii naukowej.

Wszystkim wyróżnionym składamy gratulacje i życzenia

kolejnych interesujących projektów  !

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    8 grudnia 2021