Projekt „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym”

30.03.2023 r odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” (Open Innovative Resources For Distance Learning) realizowanego przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Projekt realizowany jest od 01.05.2021 r. w ramach programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne przez pracowników naszej Uczelni we współpracy z partnerami z Włoch (Universita degli Studi di Messina) i Hiszpanii (Universidad de Oviedo).

Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu jest formą promocji tego, co udało się wypracować przez ponad dwa lata wspólnej pracy. Uzyskane efekty intelektualne to programy i materiały szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zdalnej, projektowania uniwersalnego w edukacji oraz aktywizujących metod pracy, filmy dydaktyczne oraz otwarte cyfrowe zasoby edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z materiałów opracowanych przez specjalistów z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

https://www.youtube.com/@oirpoland7969

https://www.umcs.pl/pl/rezultaty-pracy-intelektualnej,25100.htm

 

 

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    31 marca 2023