Projekt "Edukacja włączająca bez granic – Polska - Norwegia"

W ramach projektu " Edukacja włączająca bez granic – Polska - Norwegia " dr hab. A. Lewicka-Zelent, prof. uczelni, dr hab. M. Czechowska-Bieluga, prof. uczelni, dr D. Chimicz oraz dr M. Chojak odbyły wizytę studyjną w Polish Social Saturday School we Fredrikstad. Projekt był realizowany w ramach Komponentu I (Component I) PROGRAM EDUKACJA (‘EDUCATION’ PROGRAMME).Wizyty studyjne (Study visits). Numer dokumentu: EOG/19/K1/D1/W/0011W/0060.

Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji uczestników wizyty poprzez wymianę doświadczeń między specjalistami z Polski i Norwegii w zakresie edukacji włączającej, a także rozszerzenie współpracy pomiędzy instytucjami w w/w obszarze.
W ramach wizyty uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, poprowadzili warsztaty dla nauczycieli i rodziców, jak również przeprowadzili diagnozę uczniów w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wyniki badań posłużą do wprowadzenia zmian w kształceniu nauczycieli oraz zaimplementowania nowych rozwiązań w obszarze wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uwieńczeniem tej wizyty są kolejne pomysły na realizację badań naukowych i rozwiązań dydaktycznych, które zakończą się, mamy nadzieję, wypracowaniem skutecznych rozwiązań sprzyjających rozwojowi dzieci i doskonaleniu kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

 

 

Załącznik:

 

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    9 czerwca 2022