Programu Erasmus+ - mobilność edukacyjna pracowników UMCS

Trwa proces przyjmowania wniosków na wyjazdy zagraniczne pracowników UMCS w celach dydaktycznych lub szkoleniowych w ramach podpisanych umów w programie Erasmus+ - mobilność edukacyjna.

Zasady organizacji mobilności na UMCS oraz warunki kwalifikacji pracowników i dofinansowania są dostępne na stronie: www.umcs.pl/pl/miedzynarodowa-mobilnosc-edukacyjna-pracownikow,5161.htm

Termin składania uzgodnionych i podpisanych porozumień/wniosków:
do 05 października 2015 r. w Biurze Programu Erasmus, DS Femina,
ul. Langiewicza 20, pok. 27, pok. 11.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2015