Program Stypendialny Studencki Nobel 2023

STUDENCKI NOBEL
Rozpoczęły się właśnie zapisy do XIV edycji konkursu Studencki Nobel!


Rozpoczęły się przygotowania do XIV edycji niezwykłego konkursu dla studentów z całej Polski! Niezależne Zrzeszenie Studentów przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza młodych naukowców i działaczy do podzielenia się swoimi osiągnięciami natury naukowej, społecznej czy artystycznej oraz rywalizacji o Studenckiego Nobla.
 
Studencki Nobel jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką.

W tym roku konkurs podzielony jest na 9 następujących kategorii:
- Nauki techniczne
- Sztuka
- Dziennikarstwo i literatura
- Nauki przyrodnicze i energetyka
- Fizyka i astronomia
- Medycyna i farmacja
- Nauki społeczne
- Nauki ekonomiczne
- Działalność społeczna
 
Nagrody
Zwycięzcy otrzymają ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego nagrody ogólne o łącznej wartości 50 000 zł oraz nagrodę specjalną związaną z działaniami 3W w wysokości 5 000 zł! Dodatkowo, jest to szansa na wyróżnienie się na rynku pracy i zbudowania sieci networkingowej z innymi uzdolnionymi studentami z całej Polski.

Etapy konkursu
Pierwszy etap konkursu został przedłużony i potrwa do 11 kwietnia 2023 roku. Chętni mogą zarejestrować się poprzez stronę internetową https://www.studenckinobel.info/. W kolejnych etapach konkursu uczestnicy i uczestniczki po ocenie przesłanej dokumentacji, są zobowiązani do przesłania autoprezentacji. Zwieńczeniem konkursu jest Gala Finałowa, na której uczestnicy będą mieli okazję poznać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać współpracę na polu naukowym, artystycznym, a także społecznym.
 
Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem strategicznym XIV edycji Studenckiego Nobla. BGK to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastruktury publicznej. BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów. BGK jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie). Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm.

BGK jest pomysłodawcą idei 3W, która odpowiada na wyzwanie wielkich zmian, jakie czekają nas w przyszłości. Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać i podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów. W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel.  Głównym celem 3W jest zadanie budowania i integrowania społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizacja społeczeństwa.

Aby aplikować na Studenckiego Nobla 2023, wystarczy wejść na https://www.studenckinobel.info/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 11 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy do zaobserwowania social mediów projektu https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    5 kwietnia 2023