Program Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna)

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Instytutu Psychologii i Instytutu Pedagogiki, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2015/16 w uczelniach zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i rekrutacji znajdują się na plakatach wywieszonych na tablicach ogłoszeń w Instytucie Psychologii i Instytucie Pedagogiki oraz w załącznikach.

 Zapraszamy do udziału w wyjazdach programu Erasmus!

    Aktualności

    Data dodania
    12 marca 2015