Praktyki studenckie w ramach projektu Akademia Lublin z Duszą

Możliwość odbycia praktyk w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów z zakresu kulturoznawstwa, krajoznawstwa i turystyki kulturowej, historii miasta, marketingu terytorialnego, komunikacji społecznej, tyrystyki oraz architektury i urbanistyki.

Akademia Lublin z Duszą wywodzi się z projektu Spacerów z Duszą. Ma ona za zadnie przeszkolić studentów, którzy obejmują rolę przewodników podczas organizowanych Spacerów o charakterze kulturalnym, społecznym oraz biznesowym. Program Akademii zakłąda spotkania informacyjne, obowiązkowe uczestnictwo w Spacerze po Starym Mieście oraz Śródmieściu z wykwalifikowanym przewodnikiem, stworzenie autorskiej trasy pod okiem zespołu projektowego oraz przeprowadzenie autorskiej trasy pod okiem zespołu projektowego oraz przeprowadzenie trzech autorskich Spacerów dla studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych.

Osoby chętne do odbycia praktyk w ramach Akademii Lublin z Duszą proszone są o kontakt z Panią Katarzyną Wiśniewską e-mail: katarzyna.wisniewska@lublin.eu tel. 81 466 25 15

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2016