Pożegnanie prof. Janusza Plisieckiego

Dziekan i Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 17 kwietnia 2014 roku zmarł Śp. prof. zw. dr hab. Janusz Plisiecki pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Prof. Janusz Plisiecki studia wyższe z zakresu polonistyki ukończył w roku 1958 na Wydziale Humanistycznym  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie . W roku 1968 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ogólnej w Uniwersytecie Warszawskim . Tytuł  naukowy profesora nadano Mu  w roku 1993 . W Jego obszarze zainteresowań naukowych była integracja teorii filmu z metodami stosowanymi w dydaktyce ogólnej i w metodyce szczegółowej, a także związki  literatury z różnymi dziedzinami  sztuki. Był autorem 12 monografii i 176 artykułów na temat roli sztuki w życiu młodzieży oraz filmu i współczesnej kultury . Wypromował 13 doktorów i ponad 300 magistrów.   W latach 1980-1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego ,  w latach 1990-1996 był  prodziekanem Wydziału Humanistycznego. W latach 2007-2010 kierował  Zakładem Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki. Pełnił też wiele funkcji społecznych między innymi przewodniczył Okręgowej  Radzie Artystycznej Filmu Polskiego i Radzie Programowej Oddziału TVP Lublin. Za działalność  naukowo-dydaktyczną i wychowawczą wielokrotnie nagradzany i odznaczany, w tym między innymi  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej  i Medalem „  Zasłużony dla UMCS”.

Wydział Pedagogiki i Psychologii utracił wybitnego pedagoga kultury , wrażliwego człowieka ,  przyjaciela i kolegę . Pozostanie  na zawsze w naszej pamięci jako człowiek prawy i wielkiego serca. 

Msza Św. żałobna zostanie odprawiona 24 kwietnia 2014 roku o godz.12,00 w Kościele Akademickim KUL, przy ul. Radziszewskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się bezpośrednio po Mszy Św. na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    23 kwietnia 2014