Potwierdzenie współpracy Jarosław

,,PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA…”

http://www.zslit.pl/index.php/pl/aktualnosci/184-prawa-czlowieka-zaczynaja-sie-od-praw-dziecka1.html

,,PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA…”

20 listopada br. po raz drugi obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Posłowie uznali, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle będzie się mówić, że dzieci mają swoje prawa, że są one niezbywalne i że należy ich zawsze przestrzegać.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu włączyli się w ogólnopolską akcję promującą to święto, organizując w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu spotkanie edukacyjne z udziałem najbardziej zainteresowanych tą tematyką, tj. dzieci (byli to uczniowie klasy III c Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu, wraz z wychowawczynią, panią Alicją Cerlich). W spotkaniu wzięli również udział dorośli goście, m.in.: pani Aleksandra Pawlak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu, pani Małgorzata Kowal, zastępca Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, pani Wanda Czerwiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu, przedstawiciele Studenckiego Koła Kreatywnych Pedagogów w Jarosławiu.

Uczennice z klasy pedagogiczno-psychologicznej ze Słowackiego przygotowały prezentację multimedialną upowszechniającą wiedzę o prawach dziecka. Licealistki przedstawiły pogląd, że dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać, a państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest zaś wymierzone przeciwko rodzicom; zarówno rodzice i opiekunowie, jak również nauczyciele, powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

,,Mężem lub żoną można przestać być. Ojcem i matką jest się na zawsze…” – ta myśl towarzyszyła dorosłym uczestnikom podczas drugiej części spotkania (najmłodsi goście wzięli w tym czasie udział w zajęciach artystycznych, które przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy II LO z innowacją pedagogiczno-psychologiczną). Trudny problem rozstania rodziców, będącego dla każdego dziecka niezwykle bolesnym przeżyciem, podjęty został przez autorki książki „Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców” – panią dr hab. Agnieszkę Lewicką-Zelent i panią mgr Katarzynę Koronę, pracowników naukowych UMCS w Lublinie. Autorki podzieliły się refleksjami, które nasunęły się podczas pisania tej książki, skierowanej zwłaszcza do rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Książki, która jest bliska społeczności Słowackiego, ponieważ jej współautorką jest również pani Joanna Rusinkiewicz – szkolny pedagog, a autorką ilustracji Klaudia Ciećkiewicz – tegoroczna maturzystka, uczennica technikum technologii odzieży.

Podczas swojego wystąpienia autorki książki zwróciły uwagę na wiele problemów związanych z wpływem rozwodu rodziców na dzieci, podkreślając pozytywną rolę, jaką w takiej sytuacji może odegrać bajkoterapia. W ramach wydarzenia wyświetlony został również film, będący inscenizacją jednej z zamieszczonych w książce bajek terapeutycznych pt. ,,Szkolne smutki”. Nagranie przygotowane przez uczniów klasy z innowacją fotografia i film oglądano z ogromnym zainteresowaniem. Ostatnim punktem spotkania edukacyjnego było wspólne zdjęcie uczestników, zaproszonych gości i organizatorów spotkania, które odbyło się dzięki uprzejmości pani Elżbiety Tkacz, dyrektor MBP w Jarosławiu.

http://twojatv.info/aktualnosci,2746.html – (nagranie telewizyjne ze spotkania)

 

http://www.zslit.pl/index.php/pl/aktualnosci/195-slowacki-wsrod-wyroznianych-przez-rzecznika-praw-dziecka.html

„SŁOWACKI” WŚRÓD WYRÓŻNIANYCH PRZEZ RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Jak już informowaliśmy, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu włączyli się w ogólnopolską akcję promującą Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, organizując w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu spotkanie edukacyjne z udziałem wielu zaproszonych gości.

Miło nam donieść, że inicjatywa ZSLiT została doceniona przez Rzecznika Praw Dziecka, który wyróżnił ją, wspólnie z pięćdziesiątką innych, wśród kilkuset przedsięwzięć zorganizowanych w całej Polsce.

W szczególności Rzecznikowi spodobała się część spotkania pod hasłem ,,Mężem lub żoną można przestać być. Ojcem i matką jest się na zawsze…” – poświęcona trudnemu problemowi rozstania rodziców, w czasie którego zaprezentowano książkę „Dziecko a rozwód”.

Współautorką tej pozycji jest nauczycielka „Słowackiego”, pani Joanna Rusinkiewicz, a autorką ilustracji uczennica ZSLiT – Klaudia Ciećkiewicz.

Więcej informacji na temat Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka i wyróżnionych można znaleźć na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/ogolnopolski-dzien-praw-dziecka-tak-swietowano-w-calym-kraju

 

http://www.zslit.pl/index.php/pl/aktualnosci/172-trzecia-pp-poradzi-sobie-ze-stresem.html

„TRZECIA PP” PORADZI SOBIE ZE STRESEM

W sobotę 17 października na terenie naszej szkoły odbyły się zajęcia warsztatowe dla klasy III LO z innowacją pedagogiczno-psychologiczną, które – już tradycyjnie – poświęcone były problematyce szeroko rozumianego stresu.

Zajęcia zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej, prowadziła Pni dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – samodzielny pracownik naukowy katedry pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczennice dowiedziały się czym jest stres i jakie emocje wywołuje, poznały najczęściej występujące podłoże stresu – jego psychologiczne, fizyczne i socjalne przyczyny oraz wpływ stresu na ludzkie życie. Zapoznały się także z różnymi sposobami radzenia sobie ze stresem w przeróżnych sytuacjach życiowych – w tym podczas egzaminu maturalnego (muzykoterapia, ćwiczenia oddechowe, wizualizacja stresu) oraz dowiedziały się jakie mechanizmy obronne pojawiają się podczas stresu.

Bardzo miłym akcentem na zakończenie zajęć było złożenie przez uczestniczącą w nich klasę podziękowania za trzeci rok współpracy z Panią Lewicką-Zelent oraz pogratulowanie jej nowego tytułu naukowego.

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2016