Porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce

Porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce

11 maja 2022 roku zawarto umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS, a Szkołą Podstawową nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce. W spotkaniu wzięli udział: Pani Dyrektor szkoły mgr Marzena Stypuła, Pan dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS, Dziekan Wydziału, Pani dr Iwona Zwierzchowska  z Katedry Wczesnej Edukacji oraz nauczyciele Pani mgr Alicja Kutnik i Pani mgr Agnieszka Saran.

Umowa ma na celu wspieranie kontaktów i wielopłaszczyznowej współpracy między środowiskiem akademickim i szkolnym. Obejmuje w szczególności wzajemne działania w zakresie:

 • realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na doskonalenie istniejących oraz opracowywanie nowych programów kształcenia i rozwiązań metodycznych;
 • organizowania dla nauczycieli i rodziców szkoleń, warsztatów i seminariów naukowych zorientowanych na optymalizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • udzielania wsparcia przy opracowywaniu i wdrażaniu autorskich programów edukacyjnych;
 • wymiany informacji, materiałów naukowych, publikacji w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania Stron;
 • przygotowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i organizacyjnych;
 • popularyzacji nauki i działalności kulturalnej.

Osobą koordynującą współpracę z ramienia UMCS jest dr Iwona Zwierzchowska – adiunkt dydaktyczny w Katedrze Wczesnej Edukacji, natomiast ze strony Szkoły Podstawowej nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce mgr Marzena Sypuła – Dyrektor Szkoły.

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  18 maja 2022