Porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 18 w Lublinie im. Macieja Rataja

W dniu 30.06.2022r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, a Szkołą Podstawowa nr 18 w Lublinie. W spotkaniu wzięli udział: Pani Dyrektor szkoły: mgr Katarzyna Orzeł, Dziekan Wydziału- dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS, oraz dr Ewa Sosnowska-Bielicz reprezentująca Katedrę Dydaktyki.

Umowa ma na celu wspieranie kontaktów i wielopłaszczyznowej współpracy między środowiskiem akademickim i szkolnym. Obejmuje w szczególności wzajemne działania w zakresie:

 • realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na doskonalenie istniejących oraz opracowywanie nowych programów kształcenia i rozwiązań metodycznych;
 • organizowania dla nauczycieli i rodziców szkoleń, warsztatów i seminariów naukowych zorientowanych na optymalizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • udzielania wsparcia przy opracowywaniu i wdrażaniu autorskich programów edukacyjnych;
 • wymiany informacji, materiałów naukowych, publikacji w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania Stron;
 • przygotowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i organizacyjnych;
 • popularyzacji nauki i działalności kulturalnej.

Wizyta była także okazją do omówienia możliwości realizacji praktyk studenckich w placówce. Osobą koordynującą współpracę z ramienia UMCS jest dr Ewa Sosnowska-Bielicz – adiunkt w Katedrze Dydaktyki, natomiast ze strony Szkoły Podstawowej nr18 w Lublinie  w mgr Katarzyna Orzeł – Dyrektor Szkoły.

  Aktualności

  Data dodania
  18 lipca 2022