Porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie

Porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie

W dniu 5 maja 2022 roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy między Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr. hab. Andrzeja Różańskiego prof. UMCS a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie reprezentowanym przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Cyprianem Basem.

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnością odbywających karę pozbawienia wolności w zakresie:

 • realizacji przedsięwzięć o charakterze badawczo – naukowym, w tym mających na celu opracowywanie rozwiązań metodycznych w podejmowanej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w pracy resocjalizacyjnej z osadzonymi o różnych rodzajach niepełnosprawności;
 • przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych okręgu lubelskiego w zakresie prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec skazanych z cechami niepełnosprawności;
 • przedsięwzięć o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla funkcjonariuszy i pracowników Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie oraz podległych jednostek w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osobą do kontaktu ze strony UMCS jest dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, a ze strony Okręgowego Inspektoratu mjr Renata Widz - specjalista penitencjarny OISW w Lublinie.

dr Ewa Trojanowska

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  6 maja 2022