Porozumienie o współpracy z Grupą MAC S.A.

   W dniu 24.01.2023 została zawarta Umowa o wzajemną współpracę pomiędzy naszym Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, reprezentowanym przez Prof. dr hab. Andrzeja Różańskiego a Grupą MAC S.A., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Kowalskiego.
   Strony zadeklarowały współpracę projektową związaną z opracowywaniem założeń teoretycznych oraz budową pomocy dydaktycznych dla nauczycieli segmentu wychowania przedszkolnego, realizację wspólnych projektów wydawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wychowania przedszkolnego, wspólne tworzenie i projektowanie narzędzi ułatwiających nauczycielom pracę, wspólne projekty edukacyjne z zakresie szkoleń nauczycieli i studentów segmentu, recenzowanie produktów dydaktycznych oraz projekty naukowo - badawcze.
   Osobami odpowiedzialnymi za współpracę ze strony MAC S.A są Monika Babiarz-Rams, a ze strony UMCS, dr hab. Barbara Bilewicz z Katedry Wczesnej Edukacji pod kierownictwem Prof. dr hab. Jolanty Andrzejewskiej, obecnej także na spotkaniu inicjującym wzajemną współpracę.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    26 stycznia 2023