Porozumienie dot. wzrostu wynagrodzenia pracowników UMCS

Szanowni Państwo,
w związku z przyznanym zwiększeniem subwencji ze środków finansowych MEiN na rok 2022 przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego uczelni, 20 października br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie w celu całościowego rozdysponowania ww. środków.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniono, że pracownicy UMCS zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, od 1 października br. otrzymają wzrost wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 230 zł brutto miesięcznie.

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    21 października 2022