"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS zaprasza do udziału w XXV edycji Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

Zbiórki odbędą się:

INSTYTUT PEDAGOGIKI UMCS (pokój 28 oraz portiernia)

4-17 grudnia: 8:00-20:00

18 grudnia: 8:00-14:00

Podczas akcji zbieramy: 
- odzież (nową lub w dobrym stanie), 
- obuwie, 
- zabawki, 
- książki, 
- artykuły szkolne i papiernicze, 
- środki czystości i higieny osobistej, 
- słodycze, produkty i półprodukty spożywcze nadające się do długoterminowego przechowywania, 
- ziemiopłody, 
- przedmioty gospodarstwa domowego.

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY!
Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców, a także innych placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczych.

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2017