Podziel się Książką

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w akcji realizowanej przez Kancelarię Prawną Filipek&Kamiński, Stowarzyszenie Aktywna Europa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz innych partnerów.

Zapraszamy do promocji idei (ogólnopolska akcja profilaktyczna): "Daj żyć książce - podziel się nią".

Zależy nam na szerzeniu pozytywnych i wartościowych zachowań konsumenckich w cywilizacji XXI wieku.

Pragniemy zacząć od najmłodszego pokolenia, prosimy o wsparcie. 

Zbieramy książki, oddajemy książki bądź wymieniamy się nimi.

Realizujemy pogadanki, warsztaty tematyczne - akcja profilaktyczna realizowana jest w związku z Grantem: Profilaktyka- psychologia XXI wieku w praktyce

Zebrane książki będą przeznaczone dla Placówek Psychiatrycznych, Domów Dziecka, Placówek Socjoterapeutycznych i innych miejsc, które zgłoszą się do akcji.

W załącznikach dodaję dokumenty dotyczące akcji społecznej realizowanej w mieście Lublin. Program jest ogólnopolski współpracują z nami instytucje zarówno z województwa lubelskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego czy świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy.Z wyrazami szacunku,

Marlena Stradomska
stażystka Instytutu Psychologii UMCS


tel. 600 424 678 

    Aktualności

    Data dodania
    14 kwietnia 2016