Otwarcie konkursu Synthesis w ramach programu BONUS-185

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych serdecznie zaprasza do aplikowania w międzynarodowym konkursie Synthesis, organizowanym w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Tematy konkursu:

 1. Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region
 2. A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies
 3. Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea
 4. Policy instruments and institutions for nutrient abatement
 5. High frequency automated in situ observations in the Baltic
 6. Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the Baltic Sea and its drainage
 7. Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being
 8. Improved maritime risk analysis and mitigation
 9. Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps

Państwa/partnerzy biorący udział
Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród nich są państwami członkowskimi programu BONUS-185 (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja).

Data otwarcia naboru wniosków: 9 sierpnia 2017 r.
Data zamknięcia naboru wniosków: 
Termin wstępnej rejestracji wniosków mija 9 października 2017 r., godz. 17.00 CEST
Termin składania pełnych wniosków mija 9 listopada 2017 r., godz. 17.00 CET

Nabór wniosków:
Wnioski wstępne i pełne w języku angielskim powinny zostać złożone online za pomocą elektronicznego systemu naboru BONUS Electronic Programme Support System (EPSS) https://epss.bonusportal.org przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: II kwartał 2018 r.
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie NCBR. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 420 200 euro.

Kontakt:
Koordynator programu BONUS-185 w NCBR:
Hanna Sroczyńska
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 198
e-mail: hanna.sroczynska@ncbr.gov.pl

Kontakt w BONUS EEIG: 
BONUS Secretariat
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki, FINLAND
tel. +358 40 040 4011
fax +358 9 4780 0044
helpdesk@bonusportal.org (pytania dotyczące konkursu)
epss@bonusportal.org (pytania dotyczące elektronicznego system naboru wniosków)

Więcej informacji na stronach: NCBiR oraz stronie internetowej programu


Zespół ds Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  16 sierpnia 2017