Ogólnopolska konferencja i nowy podręcznik „Psychologii Klinicznej”

W dniach 24-26 listopada 2016 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu odbyła się II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Instytut Psychologii UMCS reprezentowały na konferencji trzy osoby: dr hab. Aneta Borkowska, dr hab. Barbara Gawda i dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska. W trakcie Konferencji odbyła się promocja najnowszego podręcznika „Psychologia Kliniczna” wydanego przez PWN, którego współautorkami są pracownicy związani z Instytutem Psychologii UMCS: prof. dr hab. Anna Herzyk i prof. nadzw. dr hab. Aneta R. Borkowska.

W dniach 24-26 listopada 2016 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu odbyła się II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Przewodnicząca Komitetu Naukowego tej konferencji była Pani prof. dr ha. Lidia Cierpiałkowska. Konferencja zgromadziła liczne grono zarówno praktyków jak i badaczy problematyki klinicznej z kraju. Tematem wiodącym były ”Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”. Instytut Psychologii UMCS reprezentowały na konferencji trzy osoby: dr hab. Aneta Borkowska, dr hab. Barbara Gawda i dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, które zaprezentowały wykłady i referaty. Pani dr hab. Aneta Borkowska wygłosiła wykład plenarny pt. „Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – ujęcie neuropsychologiczne”. Pani dr hab. Barbara Gawda przewodniczyła sesji pt.” Zaburzenia osobowości i zaburzenia psychiczne w modelach opisowych i wyjaśniających” oraz wygłosiła referat na tej sesji pt. ”Występowanie zaburzeń osobowości w populacji polskiej. Wstępne dane”, a także wygłosiła referat „Skrypty emocjonalne w narracjach” w trakcie innej sesji poświęconej  analizie narracji. Z kolei Pani dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska przewodniczyła sesji „Deficyty poznawcze – uwarunkowania i dynamika”, w czasie której wygłosiła referat pt. „ Poczucie deficytów poznawczych: znaczenie w (neuro)psychologicznej diagnozie klinicznej.Konferencja była znakomita okazją do wymiany poglądów i dyskusji najnowszych koncepcji i badań z obszaru psychologii klinicznej. W trakcie Konferencji odbyła się promocja najnowszego podręcznika „Psychologia Kliniczna” pod redakcją prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej i prof. dr hab. Heleny Sęk, wydanego przez Wydawnictwo PWN, którego współautorkami są pracownicy związani z Instytutem Psychologii UMCS: prof. dr hab. Anna Herzyk i prof. nadzw. dr hab. Aneta R. Borkowska.

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2016