Oferta stażu dla studentów

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom” w Wildze (08-470 Wilga, Plac Myśliwski 1) ogłasza nabór na staż.

Staż trwa 1,5 roku, od grudnia 2016 r. do czerwca 2018 r.Oferta to cykl szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi oraz poznania własnego potencjału w pracy
z ludźmi i obejmuje trening interpersonalny, trening umiejętności wychowawczych, trening socjoterapii, warsztat dotyczący uzależnień, superwizje. Stażyści mają możliwość: uczestnictwa i współprowadzenia grup socjoterapeutycznych i profilaktycznych (nauka prowadzenia grup,  diagnoza socjoterapeutyczna, nauka tworzenia scenariuszy zajęć
w oparciu o diagnozę socjoterapeutyczną, nauka praktycznych umiejętności przydatnych
w pracy z dziećmi - stawianie granic, asertywność, budowania relacji, interweniowanie
w kryzysie, motywowanie do pracy nad sobą itp.), zapoznania się i nauki prowadzenia terapii indywidualnej dziecka, udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców orazuczestniczenia w społecznościach terapeutycznych.

Wymagamy:

-  jednego 8 godzinnego dyżur w tygodniu;

- uczestnictwa  w  jednym spotkaniu superwizyjnym w miesiącu;

- uczestnictwa w treningach i warsztatach.

Oczekujemy:

- pomocy w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków szkolnych;

- pomocy w pracy opiekuńczo - wychowawczej - spacery, wyjazdy na rowerach, wyjścia do sklepu, organizowanie zabaw i imprez dla dzieci;

- realizowanie własnych pomysłów dotyczących pracy z dziećmi.

Koszt miesięczny wynosi 150 zł  (zapewniamy darmowe posiłki i noclegi – stażyści mają do dyspozycji własny pokój i  łazienkę). Liczba miejsc jest ograniczona – grupa może liczyć do 16 osób. Osoby prowadzące staż Hanna Karpińska i Karol Zieliński

KONTAKT: Marcin Makaruk tel. 603655025

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2016