Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Prof. Janusza Plisieckiego

          W dniu 18 maja 2023 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się konferencja naukowa "Praktyki muzyczne pomiędzy utopiami. Edukacja muzyczna w poszukiwaniu i odzyskiwaniu sensu". W ramach roku 50-lecia naszego Wydziału w trakcie konferencji odsłonięta została pamiątkowa tablica poświęcona śp. Prof. Januszowi Plisieckiemu, zasłużonemu pracownikowi naszego Wydziału i Uniwersytetu. Odsłonięcia tablicy dokonał Pan Piotr Plisiecki syn profesora Janusza Plisieckiego, wspólnie z dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. Andrzejem Różańskim a także kierownikiem katedry Pedagogiki Kultury prof. Mirosławem Grusiewiczem.

         Profesor Janusz Plisiecki przez wiele lat związany był z Wydziałem Humanistycznym, pełniąc funkcje zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej (w latach 1980 – 1990) oraz Prodziekana Wydziału Humanistycznego (w latach 1990 – 1996). W kolejnych latach związał się z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, gdzie od 2007 do 2010 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Kultury. Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się przede wszystkim wokół integracji teorii filmu z metodami stosowanymi w dydaktyce ogólnej i metodyce szczegółowej, jak również integracji literatury z innymi dziedzinami sztuki. Swoje zainteresowania filmowe rozwijał także na gruncie pozanaukowym – jako przewodniczący Okręgowej Rady Artystycznej Filmu Polskiego (1989-1990) oraz przewodniczący Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie (1990 - 2003). Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną uhonorowany został następującymi odznaczeniami: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1979), tytuł „Zasłużony Działacz Kultury” (1973), Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Lublina” (1988).

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    23 maja 2023