Obowiązkowe szkolenia on-line dla studentów I roku

Informacja o obowiązkowych szkoleniach dla studentów rozpoczynających naukę w UMCS.

Szanowni Studenci,

W roku akad. 2021/2022 dla studentów I roku prowadzone będą następujące szkolenia (w języku polskim oraz języku angielskim) w formie on-line:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy (prowadzący: mgr Witold Muszyński),
 • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (prowadzący: dr Jakub Kosowski),
 • przysposobienie biblioteczne (prowadzący: mgr Grzegorz Szczypa).

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line.

Szkolenia dostępne są na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS.

W celu realizacji szkoleń student powinien zalogować się(przy pomocy nazwy użytkownika i hasła identycznego jak do systemu USOS) na stronie:

http://kampus.umcs.pl

i wejść w:

Szkolenia ogólnouniwersyteckie >Obowiązkowe szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 04.10.2021 r. do 15.02.2022 r.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy w języku angielskim rozpocznie się w terminie późniejszym, podanym przez Kierownika Działu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UMCS.

 

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  27 września 2021