Nowy konkurs NAWA - PROM

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z nowym konkursem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem Programu PROM jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. NAWA sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.
Premiowane będą projekty, w których zachowana zostanie równowaga w liczbie osób przyjeżdżających i wyjeżdżających, jak również projekty oferujące uczestnictwo w wymianach stypendialnych osobom, które nie ukończyły 40. roku życia.

Dofinansowane mogą zostać krótkie formy kształcenia, do których należą: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych. W Programie finansowane są: koszty podróży i utrzymania uczestnika projektu, koszty realizacji wymian, koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursówi wizyt studyjnych na uczelniach i instytucjach badawczych.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację projektu wynosi maksymalnie 750 000 zł. Nabór wniosków trwa do 2.07.2018 r. 

UWAGA! Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru wyłacznie JEDEN wniosek. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jedna instytucję ocenie będzie podlegał pierwszy, według czasu złożenia w systemie NAWA.

Szczegółowe informacje.

 

Źródło: NAWA

 

W przypadku chęci złożenia wniosku przewidującego działania badawcze prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów Badawczych Międzynardowych.

 


 

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2018