Neuropsychologia w medycynie – medycyna w neuropsychologii

XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I NEUROPSYCHOLOGII UMCS W LUBLINIE
Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
oraz
Katedra i Klinika Neurologii UM w Lublinie
I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie
Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej UM w Lublinie
zapraszają do udziału
W XXII KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO
NEUROPSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W NEUROPSYCHOLOGII
w dniach 29-30 listopada 2019 roku w Lublinie

Konferencja jest dedykowana osobom ze środowiska akademickiego oraz praktykom. Zapraszamy w szczególności psychologów, neuropsychologów, neurologopedów, lekarzy, ale także wszystkich innych specjalistów, których praca skoncentrowana jest na szeroko rozumianym wsparciu osób z dysfunkcjami OUN. Zapraszamy do rozważań i dyskusji w kilku obszarach tematycznych:

 • Neuropsychologia a medycyna
 • Neuropsychologia i choroby metaboliczne
 • Neuropsychologia a starzenie się normalne i patologiczne
 • Neuropsychologia wczesnego rozwoju
 • Neuropsychologia i genetyka
 • Diagnozowanie neuropsychologiczne w różnych obszarach medycyny
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna
 • Innowacyjne metody diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej
 • Varia

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów plenarnych przyjęli znamienici Goście:
prof. dr hab. Mariola Bidzan
dr hab. n. hum. prof. nadzw. Michał Harciarek
prof. dr hab. Anna Herzyk
prof. dr hab. Krzysztof Jodzio
prof. dr hab. Bożydar L.J. Kaczmarek
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
dr hab. n. hum. prof. nadzw. Małgorzata Lipowska
prof. dr hab. Emilia Łojek
dr hab. n. hum. prof. nadzw. Agnieszka Maryniak
prof. dr hab. Maria M. Pąchalska
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
prof. dr hab. Joanna Seniów
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Patronat honorowy nad Kongresem objęli
Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Jego Magnificencja Rektor UM prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń biernego lub czynnego uczestnictwa (referaty, krótkie doniesienia empiryczne i postery).
Ważne terminy:
- przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji (czynnego lub biernego) do 30 września 2019 r.
- dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 30 września 2019 r.

WAŻNE INFORMACJE:
Termin Kongresu:
29-30 listopada 2019 r.

Miejsce obrad:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
Lublin

Formy wystąpień:
Referat - czas wystąpienia 20 minut
Poster - (wymiary posteru – format A1: 594 x 841)

Opłaty konferencyjne:
Opłata podstawowa 350 zł
Opłata dla studentów 100 zł
Opłata dodatkowa (dla chętnych) za udział w bankiecie – 100 zł

Prosimy o wnoszenie opłat na rachunek:
Nr konta: 03114010940000290516001136
Z dopiskiem: „UMCS-UM-neuropsychologia-19”

Formularz zgłoszenia uczestnictwa jest dostępny na stronie internetowej: https://www.umcs.pl/pl/konferencje,10227,1.lhtm  

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać do 30 września 2019 r. na adres: pkliniczna.neuropsychologia@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  19 listopada 2019