NeuroAkademia - Konferencja dla młodych neuronaukowców

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Politechnika Lubelska serdecznie zapraszają na I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową NeuroAkademia – platformę wymiany wiedzy pomiędzy młodymi „neuronaukowcami”.

Wydarzenie skierowane jest do studentów oraz doktorantów realizujących badania w obszarze szeroko pojętych neuronauk – zarówno uczestników czynnych, jak i biernych (zgłoszenia przez formularz).

Podczas konferencji zostaną przedstawione 32 prezentacje, wybrane przez Komisję spośród wszystkich nadesłanych.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2019 r.

Organizatorzy przewidują dwie nagrody dla uczestników czynnych: specjalną dla najlepszego wystąpienia oraz dodatkową dla osoby, która zajmie drugie miejsce. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce.

Uczestnicy będą mogli wysłuchać również wystąpień gości honorowych – uznanych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin.

Mamy nadzieję, że wymiana informacji z różnych dziedzin wiedzy umożliwi uczestnikom konferencji odnalezienie inspiracji oraz nawiązanie kontaktów, które zaowocują nowymi projektami badawczymi, jak również powołaniem nowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Więcej informacji – skład Komitetu Naukowego, lista Gości Honorowych, dane kontaktowe oraz aktualności – znajdują się na stronie internetowej www.neuroakademia.eu oraz na naszym fanpage’u Facebook NeuroAkademia.

Termin: 28 listopada 2019 r.

Miejsce: Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Źródło: Joanna Wodzińska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "NeuroAkademia", e-mail: jwodzinska@neuroakademia.eu

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2019